• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetow Rodzicielskich

  XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetow Rodzicielskich

  Szkołe Języka Polskiego z CT reprezentowali;  dyr Elzbieta Zlotnik, z-ca Ewa Lewkowicz, nauczyciele Maria Kucharz, Marzena Radziwon, oraz Rada Rodziców ; Tomasz Jarmoszko, Dorota Urban.

   

  Gość specjalny Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej od 16 listopada 2015,

  przynależność polityczna ; Prawo i Sprawiedliwość.

   

  Dariusz Piotr Bonisławski jest wieloletnim prezesem Oddziału Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2010 był członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP, a od 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej”.Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą