• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Słowo od Dyrektora

  Dwujęzyczność i wielokulturowość to skarby! Możemy je dać naszym dzieciom w posagu, ucząc ich języka polskiego, historii i geografii Polski. Moc tych skarbów będzie działała przez całe życie naszych dzieci. Ich siła będzie procentowała w każdym aspekcie ich życia i późniejszej karierze zawodowej.

  Nasza szkoła dba o to, aby wiedza o Polsce, jej tradycjach i obyczajach oraz wspaniałych miejscach do zobaczenia zostawiła głęboki ślad polskości w kolejnych pokoleniach naszych polonijnych dzieci.

  Pielęgnujmy skarb dwujęzyczności i wielokulturowości każdego dnia!

  Dyrektor
  Renata Senenko

  Nasza misja

  Szkoła Języka Polskiego jest placówką edukacyjną istniejącą od 1960 roku, czyli już ponad 60 lat. W ciągu tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian. Jednak stałym i najważniejszym jej celem było, i nadal pozostaje, kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania narodowej tradycji i historii oraz szerzenie tej wiedzy wśród naszych amerykańskich przyjaciół, którzy uczą się w klasach anglojęzycznych. Zakorzenienie w tradycji nie hamuje jednak naszych dążeń postępowych. Jesteśmy szkołą na wskroś nowoczesną, starającą sie łączyć najlepsze nasze tradycje z wymaganiami, które nakłada na nas współczesność.

  Szkoła Języka Polskiego to dynamicznie działająca, jedna z największych szkół polonijnych na wschodnim wybrzeżu USA. W szkole zatrudnionych jest 37 nauczycieli oraz pracownicy administracyjni.

  Zazwyczaj szkoła liczy około 650 uczniów. Dysponujemy nowoczesnymi, na miarę współczesnych wymagań pracowniami oraz salami komputerowymi znajdującymi się w New Britain High School. Kadrę dydaktyczną stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy wiedzą i doświadczeniem służą nie tylko swoim uczniom, ale i całemu regionowi.

  • Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II-go jest niezależną, niedochodową organizacją założoną w 1960 roku. Celem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, zapoznawanie ich z kulturą, historią i tradycją polską. Od roku szkolnego 2011/2012 z naszej oferty mogą korzystać również dzieci, które do tej pory miały niewiele wspólnego z językiem polskim, ale z różnych powodów pragną się go nauczyć. Ułatwiają im to klasy angielskojęzyczne, które prowadzą program nauki języka polskiego jako języka obcego. Jednocześnie uczniowie ci poznają polską kulturę i tradycje.
  • Poprzez nauczanie w języku polskim, jak i również w klasach anglojęzycznych, pragniemy pobudzić i rozwijać wsród młodzieży polonijnej poczucie dumy z kraju swego pochodzenia. Naszym angielskojęzycznym uczniom chcemy zaś zaszczepić ciekawość poznawania Polski na wielu płaszczyznach. Zajęcia szkolne odbywają się przez ponad 4 godziny w sobotnie poranki w New Britain High School. Przy szkole działają prężnie grupy taneczne, sekcje sportowe, Kangur matematyczny. Podążając za duchem czasu, szkoła umieszcza najnowsze informacje na stronie internetowej. Komunikujemy się z rodzicami i uczniami poprzez nowoczesny system komunikacji internetowej. System ten daje możliwość wprowadzania zadań domowych i automatycznie powiadamia rodziców i uczniów o zamieszczonych zadaniach i ogłoszeniach. Szkolne uroczystości i wydarzenia są opisywane w lokalnej prasie i na portalach społecznościowych.
  • Od roku 2005 Szkoła Języka Polskiego należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w NY.
  • Niewątpliwie szkoła nasza to miejsce szczególne. Pamiętajmy, iż od samego jej powstania za główny cel przybrano nauczanie języka polskiego, historii i geografii, jak również zgłębianie pięknej polskiej kultury i tradycji oraz pokazanie jej Amerykanom i wpisanie jej w krajobraz lokalnych wydarzeń.
  • Opoką szkoły od samego początku i aż do dnia dzisiejszego jest Komitet Rodzicielski, zwany rόwnież Zarządem. Koordynuje on działalność szkoły, gromadzi fundusze i dba o jej rozwój. Wspiera także istnienie szkoły poprzez organizowanie różych przedsięwzięć. Komitet Rodzicielski jest wybierany każdego roku, a praca w Zarządzie jest pracą społeczną.
  • Od 1999 roku szkoła jest organizatorem odbywającej sie co dwa lata wycieczki objazdowej po Polsce. W sumie w dwutygodniowych wycieczkach po Polsce wzięło już udział ponad 600 uczniów klas siódmych i ósmych. Od 2012 roku, co drugi rok uczniowie klas licealnych wyjeżdżają na obóz językowy “Lato odkrywców” organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Pytania

  Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy dzieci pięcioletnie, sześciolatki do zerówki, a dzieci siedmioletnie do klasy pierwszej.

  Najlepiej zapisać dziecko w maju – czerwcu. Późniejsze zapisy są możliwe o ile mamy jeszcze wolne  miejsca w klasach.

  Po ukończeniu ósmej klasy dzieci mogą przystąpić do egzaminu LOTE, który daje im możliwość otrzymania dodatkowych kredytów w szkołach amerykańskich. Po ukończeniu  liceum mogą przystąpić do egzaminu certyfikatowego w NY i otrzymać Certyfikat ze znajomości języka polskiego.