• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • O naszej szkole

  Szkoła Języka Polskiego w New Britain jest szkołą, która istnieje prawie 60 lat.
  Jesteśmy, jeśli chodzi o liczbę uczniów, największą szkołą na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.

  Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II-go jest niezależną, niedochodową organizacją założoną w 1960 roku. Celem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, zapoznawanie ich z kulturą, historią oraz tradycjami polskimi.

  Poprzez nauczanie w języku polskim pragniemy pobudzić i rozwijać wsród młodzieży polonijnej poczucie dumy z kraju swego pochodzenia. Zajęcia szkolne odbywają się przez ponad 4 godziny w sobotnie poranki w New Britain High School. Od roku 2005 Szkoła Języka Polskiego należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

  Historia szkoły

  W roku 2010 szkoła nasza obchodziła Złoty Jubileusz istnienia. Półwiecze historii i tradycji świadczy o jej wyjątkowości i doniosłości. Niewątpliwie szkoła nasza to miejsce szczególne. Pamiętajmy, iż od samego jej powstania za główny cel przybrano nauczanie języka polskiego, historii, geografii, jak również zgłębianie pięknej polskiej kultury i tradycji.

  10 września 1960 roku miało miejsce uroczyste otwarcie w budynku szkoły przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w New Britain. Dziś z pełną świadomością możemy stwierdzić, iż był to wzorcowy odzew na apel Kongresu Polonii Amerykańskiej. Kongresowi bardzo bowiem zależało na odrodzeniu języka polskiego z obawy o utratę tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia.

  W dowodzie wielkiego uznania wspomnijmy ówczesnych założycieli szkoły niosących kaganek oświaty, a byli to: Edward Mazurkiewicz, Leon Flieger, Edward Anweiler, Jadwiga Stachowiak, Lesław Walewski, Witold Żukjan, Józef Krzyżecki. To oni sprawowali pieczę nad szkołą w pierwszych latach jej działalności. Dzieło, którego dokonali zasługuje na najpiękniejsze słowa pochwał oraz podziękowań.

  Opoką szkoły od samego początku i aż do dnia dzisiejszego jest Komitet Rodzicielski, zwany rόwnież Zarządem. Koordynuje on jej działalność, gromadzi fundusze, dba o rozwój szkoły i wspiera jej istnienie poprzez organizowanie różych przedsięwzięć. Komitet Rodzicielski jest wybierany każdego roku, a praca w Zarządzie jest pracą społeczną. Dodajmy, że Komitet Rodzicielski Polskiej Szkoły już w pierwszych latach swego istnienia zorganizował kurs języka polskiego dla dorosłych, Wieczornicę Polską oraz Fundację Kopernikowską, dzięki której polskie dzieła literatury trafiły do studentów.

  Szkoła od 15 lat jest organizatorem odbywającej sie co dwa lata wycieczki objazdowej po Polsce. W roku 2023 w dwutygodniowej wycieczce wzięło udział 99 uczniów klas starszych oraz 25 opiekunów. Trzykrotnie grupa uczniów klas licealnych wyjeżdżała na obóz językowy “Lato odkrywców” organizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim.
  Przy szkole działają prężnie grupy taneczne, kółka zainteresowań. Podążajac za duchem czasu, szkoła umieszcza najnowsze informacje na strone internetowej www.szkolajp.com oraz komunikuje się z rodzicami i uczniami poprzez nowoczesny system komunikacji elektronicznej.  Szkolne uroczystości i wydarzenia są opisywane w lokalnej prasie, takiej jak Przegląd, Polski Expres, Mała Polska, White Eagle.

  Początkowo Polska Szkoła Sobotnia liczyła stu uczniów i pięciu nauczycieli. Obecnie liczba uczniów wzrosła do 670 oraz 33 nauczycieli posiadających wykształcenie pedagogiczne. Możemy bez wątpienia przyznać, iż są to pedagodzy, którzy potrafią natchnąć uczniów tak „by stali się tym kim mogą i pragną być”. Dokładają oni wszelkich starań aby, według wskazówek św. Jana Pawła II, nauczać umiejętności dostrzegania dobra, piękna i prawdy.

  W ostatnich latach szkoła wzbogaciła się o oddziały przedszkolne i klasy licealne. W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy  przystąpili do matury.

  Na przestrzeni lat zmieniała się siedziba szkoły, dyrektorzy, nauczyciele i zarząd. Nie sposób też wyliczyć wszystkich, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Można jedynie stwierdzić, że najlepszym owocem pracy tak wielu osób jest fakt, że przez ponad pół wieku szkołę ukończyło tysiące dzieci. Naszym nieustannym wyzwaniem jest zaszczepianie ducha polskości w młodym pokoleniu Polaków mieszkających w Ameryce.