• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • “Tobie Polsko”, czyli jak świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

  “Tobie Polsko”, czyli jak świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

  11 listopada 1918 r. spełniło się największe marzenie kilku pokoleń Polaków – niepodległa Polska znowu pojawiła się na mapie świata. Po 123 latach pod rozbiorami, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, Polacy odzyskali swój dom.

  100 lat później, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, wspólnie świętowaliśmy ten, jakże radosny i ważny, Jubileusz. 90-ciu uczniów naszej szkoły pod czujnym okiem opiekunów przygotowało niesamowicie piękne, wzruszające i podniosłe przedstawienie „Tobie Polsko”. Konferansjerzy – Olivia Grabek (VIB) i Szymon Narel (VIIIC) w magiczny sposób przedstawili nam tło historyczne tego wydarzenia. Przypomnieli nam również jego Ojców z Józefem Piłsudskim na czele. Biało-czerwona scena wypełniona była śpiewem, tańcem, wierszem i słowem, które niejednego widza przyprawiły o łezkę wzruszenia i chwilę zadumy nad losami Polski. Kiedy podczas pierwszych taktów „Roty” wszyscy zgromadzeni powstali z krzeseł, atmosfera w audytorium przepełniona była dumą z polskości oraz wdzięcznością za walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa. Walkę nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych staraniach o zachowanie polskiej tradycji i języka. Wdzięcznością za postawę dzieci z Wrześni, które sprzeciwiły się odmawianiu modlitwy w języku niemieckim, za co zostały dotkliwie pobite. Czuć było, że Polska jest NASZĄ WSPÓLNĄ OJCZYZNĄ. Pokazaliśmy, że jesteśmy z niej dumni i potrafimy razem świętować z okazji tej wyjątkowej rocznicy. Zwłaszcza, że nie zawsze w ciągu tych ostatnich stu lat mogliśmy głośno i otwarcie cieszyć się z NASZEJ NIEPODLEGŁOŚCI …

  Wierzymy, że zarówno dla uczniów, zaproszonych gości, jak i wszystkich przybyłych widzów, była to niezapomniana lekcja historii. Historii trudnej i bolesnej, ale jakże ważnej. A co najważniejsze – ze szczęśliwym zakończeniem. Dbajmy o tę niepodległość. Zaś w sercu każdego z nas niech zawsze żyje Polak Mały, a Orzeł Biały niech nieustannie czuwa nad nami, tak jak czujnym okiem spoglądał na nas ze sceny podczas tej niezwykle uroczystej i patriotycznej akademii.

  Słowa szczerego uznania, szacunku i podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji tego cudownego widowiska – uczniom, absolwentom, rodzicom, nauczycielom, choreografom, osobom pracującym przy tworzeniu strojów, scenografii, oprawy muzycznej, dźwięku i światła oraz pani Barbarze Porczak, która przejeła funkcje stage manager podczas akademii. To dzięki ich talentom, pasji, odpowiedzialności i ciężkiej pracy mogliśmy uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w sposób piękny i szczególny. Aby nikogo nie pominąć załączamy szczegółowy program akademii. Serdecznie dziękujemy Wam wszystkim oraz każdemu z osobna – jesteście wyjątkowi, a dzięki Wam wyjątkowa jest nasza szkoła.

  Renata Senenko

  Joanna Chojnowski-Schroeder