• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Seal of Biliteracy

  Seal of Biliteracy

  W czwartek, 3 czerwca, w New Britain High School odbyła się uroczystość nadania Pieczęci Dwujęzyczności na dyplomie ukończenia Liceum – CT Seal of Biliteracy. Uczniowie naszej szkoły – Aleksandra Bilas, Karolina Giera, Roksana Kosalka, Patrick Kulis, Matthew Labaj, Pauline Leszczynski, Aleksandra Milewski, Natalia Smiarowski, Jakub Sokolowski, David Stolarz – którzy zdali egzamin Lote, mieli zaszczyt otrzymać to najwyższe odznaczenie stanu Connecticut nadawane uczniom kończącym High School, czyli amerykańskie liceum. Co oznacza to wyróżnienie?
  Pani Wanda Liskwar, District Coordinator of Language Acquisition, w przejrzysty sposób wyjaśniła uczniom jak ważne jest to wyróżnienie i jakie korzyści przynosi. Pozwolę sobie zacytować Jej słowa: „Tak jak w 1800 roku używanie języka innego niż angielski było zabronione w USA, tak teraz jest uważane jako kapitał społeczeństwa. Język jakim mówimy ma bezpośredni wpływ na nasze rozumienie świata wokół nas. Ci, którzy mówią więcej niż jednym językiem, widzą świat dużo szerzej i lepiej go rozumieją. (….) Umiejętność porozumiewania sie więcej niż jednym językiem daje Wam przewagę w znalezieniu pracy, otrzymaniu stypendium oraz w wielu innych okolicznościach. (…) Pamiętajcie, że dwujęzyczność otwiera przed Wami wiele drzwi i daje Wam dodatkowe możliwości w każdej dziedzinie życia.”
  Pani Nancy Sarra, New Britain Superintendent of School, wyraziła jak bardzo jest dumna ze wszystkich dwujęzycznych uczniów swojego dystryktu.
  Ceremonii dopełniło wręczenie przez Panią Wande Lickwar sznurów w kolorze fioletu i turkusu, które uczniowie dumnie prezentowali na scenie odbierając dyplom ukończenia NBHS.
  Cieszymy się bardzo, że NBSD uznał egzamin Lote jako dowód uzyskania biegłości w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu jako wystarczający do uzyskania Pieczęci Dwujęzyczności.
  Wiemy również, że dwie kolejne szkoły w regionie uznały egzamin Lote za pełnomocny do nadania swoim absolwentom Pieczęci Dwujęzyczności. Dziękujemy pani Renacie Zawadzkiej, która w 2020 roku z pełnym sukcesem ubiegała się o pieczęć nie tylko dla swojego syna Alexa, ale dla wszystkich uczniów Berlin High School, będących jednocześnie absolwentami naszej szkoły, którzy zdali egzamin Lote. Dziękujemy również Pani Dorocie Urban, która w 2021 roku z sukcesem upomniała się o zakwalifikowanie egzaminu Lote jako wystarczającego do nadania Pieczęci Dwujęzyczności dla syna Michała przez O.H. Platt High School w Meriden.
  Drodzy Rodzice!
  Wyniki Egzaminu Lote są wysyłane bezpośrednio do amerykańskiej szkoły, którą uczeń podał na rejestracji. Zachęcamy więc do ubiegania się o uznanie egzaminu Lote jako egzaminu potwierdzającego dwujęzyczność bezpośrednio w liceach i dystryktach Waszych dzieci.
  Poniżej znajdą Państwo linki do dokumentów, które wyjaśniają, co to jest egzamin LOTE i co to jest Seal of Biliteracy.

  Dokumenty w języku angielskim:

  http://www.nysed.gov/common/nysed/files/lote-qa.pdf

  https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Board/BoardMaterials090617/Seal_of_Biliteracy_Guidelines.pdf

  https://sealofbiliteracy.org/

  Dokumenty w języku polskim:

  https://www.dropbox.com/s/qhh19cnwpvlq0px/List%20do%20Dyrektor%C3%B3w%20dt.%20Seal%20of%20Biliteracy.docx?dl=0

  http://szkolajp.com/zajecia-pozaszkolne-2/

  Tekst Agata Smiarowski

  Zdjęcie absolwentów naszej szkoły w towarzystwie Ms. Nancy Sarra (od lewej) i Ms. Wanda Liskwar (od prawej) wykonane przez Panią Alicję Kosałkę po uroczystości w NBHS oraz zdjęcia z NBHS Graduation ceremony z 19 czerwca, którymi podzielili się z nami rodzice.