• +1 860 604-7797
  • biuro.szkolajp@gmail.com
  • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
  • Pasowanie na ucznia 2018

    Pasowanie na ucznia 2018

    W ostatnią sobotę, 27 października 2018, w audytorium szkoły NBHS odbyło się kolejne uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Akademię rozpoczęły wspaniałym występem artystycznym dzieci z klas zerowych dedykowanym specjalnie dla pierwszaków. W tym roku zaszczytu pasowania na ucznia dostąpiło aż 84 dzieci z klas pierwszych oraz 12 starszych uczniów, którzy dołączyli do naszej szkoły w późniejszych klasach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzieci i ich rodzice wykazują tak ogromne zainteresowanie nauką w polskiej szkole oraz polską kulturą i jej obyczajami. Szkoła nasza jest również dumna ze swoich wysoko wykształconych nauczycieli, którzy są z nami przez długie lata. W czasie akademii zaplanowaliśmy miłą niespodziankę dla pani Urszuli Niemczyckiej, nauczycielki klasy 1c, za 25 lat pracy w naszej szkole jako nauczyciela klasy pierwszej. Gratulujemy oraz dziękujemy za przepiękne 25 lat zaangażowania i cierpliwości. Następnie wprowadzono Sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski i Amerykański. Po Hymnach, równym krokiem Poloneza weszli na scenę nasi honorowi uczniowie. Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować pani Ani Hayes za przygotowanie naszych pierwszoklasistów do ich pierwszego Poloneza. Występ dzieci był niespodziewaną niespodzianką dla wielu. “-Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.” – ślubowali uczniowie. Następnie pani dyrektor Elżbieta Złotnik przystąpiła do pasowania dzieci na uczniów. Od tego momentu stały się one prawdziwymi uczniami ze wszystkimi przywilejami oraz obowiązkami.

    Joanna Chojnowski-Schroeder