• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Medale KEN 2023

  10 grudnia w Konsulacie Generalnym RP odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z wręczeniem Medali Komisji Edukacji Narodowej, nadawanych przez Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W sobotę odebrały je także osoby z naszej szkoły – nauczycielka klas licealnych i wieloletni wicedyrektor szkoły Pani Ewa Lewkowicz oraz nauczycielka klas początkowych Pani Barbara Porczak. Obie lubiane i bardzo cenione zarówno za swą działalność na rzecz szkoły i Polonii jak i za codzienne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków.

  Nagrodzonym osobom towarzyszyły rodziny i przyjaciele oraz Pani Dyrektor Renata Senenko, którzy nie ukrywali swej dumy i szczęścia z przyznania tego niecodziennego wyróżnienia obu Paniom. To dla nas zaszczyt, że mamy w swoim gronie tak wyjątkowych ludzi, którzy są jednocześnie wspaniałym przykładem do naśladowania dla naszej młodzieży.

  Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom! Dziękujemy za Wasz czas, zapał i serce, które wnoszą wiele dobrego nie tylko do naszej szkolnej, ale całej polonijnej społeczności. 

  Dyrekcja, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie,którzy mieli i mają szczęście spotkać Panie na swojej drodze.

  RS