• +1 860 604-7797
  • biuro.szkolajp@gmail.com
  • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
  • Egzamin LOTE 2019

    Uczniowie, którzy kończą naukę w naszej szkole mają szansę podejść do egzaminu LOTE (Language Other Than English), dawniej Regents. Ten nieobowiązkowy egzamin sprawdzający biegłość w posługiwaniu się językiem polskim podsumowuje ośmioletnią naukę w polskiej szkole. Uczniowie większości amerykańskich szkół średnich mogą mieć jego wynik wpisany w transkrypt,  wysyłany przez ich szkoły na wyższe uczelnie podczas procesu aplikacji. Często dobry stopień z egzaminu LOTE może zwiększyć szansę na to, że uczeń dostanie się na wybraną uczelnię. Egzamin odbywa się jesienią i uczniowie naszej szkoły zawsze osiągają bardzo dobre wyniki.

    W tym roku egzamin odbył się 17-go listopada na  Central Connecticut State University w New Britain. Podeszło do niego 50 naszych absolwentówCzekamy na wyniki i zapewne jak zwykle będziemy mieli powód do dumy, ponieważ nasi uczniowie bardzo często zdobywają maksymalną liczbę punktów. Gratulujemy wszystkim, którzy podeszli do egzaminu LOTE 2019 i mamy nadzieję, że zarówno ten egzamin jak i wieloletnia nauka w naszej szkole otworzą przed nimi wiele drzwi.

    Ewa Lewkowicz