• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Finałowe rozgrywki tenisa stołowego 2019

  Finałowe rozgrywki tenisa stołowego 2019

  Regulamin Otwartego Polonijnego Turnieju w Tenisie Stołowym Dzieci i Młodzieży

  1. Cele:

  • Popularyzacja tenisa stołowego
  • Aktywne spędzanie czasu wolnego
  • Integracja Polonii wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych
  • Propagowanie Polski poprzez sport

  2. Organizatorzy:

  • Uczniowski Klub Sportowy „Sokoliki”
  • Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawla II w New Britain, CT
  • Nauczyciel/opiekun UKS – Andrzej Sokołowski
  • Dyrektor Szkoły – Elżbieta Złotnik

  3. Patronat Honorowy Turnieju

  • Konsul Honorowy Connecticut – Dariusz Barcikowski

  4. Patronat Medialny Turnieju

  • Polski Express Mass Media LLC, New Britain CT – Andrzej Gromadowski

  5. Sponsorzy Turnieju:

  • Falcon Ping- Club, New Britain, CT
  • Pulaski Club, New Britain CT
  • Polski Express Mass Media LLC

  6. Kategorie wiekowe:

  Oddzielnie dla dziewcząt i chłopców

   do lat 9                           10-12 lat                        13-14 lat                    15-19 lat

  7. Zgłoszenia:

  • Zgłoszenia na karcie zgłoszeniowej do 3-go kwietnia 2019.

  • Szkoła Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II UKS “Sokoliki” P.O. Box 2221 New Britain, CT 6050-2221

  Opłata $ 25 od uczestnika – czek wypisać na Szkoła Języka Polskiego UKS „Sokoliki”.
  • Pytania proszę kierować do:

  E-mail – biuro.szkolajp@gmail.com
  E-mail – sokolowski60@yahoo.com
  lub tel. / wiadomość 860 402 3177

  8. System rozgrywek:

  • Turniej zostanie rozegrany do dwóch przegranych meczy.
  • Mecz do dwóch setów.
  • Set do II.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywek.

  9. Miejsce i termin rozgrywek

  • 28 kwietnia 2019 (niedziela)
  • 10:00 – gry rozgrzewające
  • 10:30 – losowania
  • 11:00 – rozpoczęcie Turnieju
  • 11:15 – rozpoczęcie gier
  • 1:00 pm – pizza
  • 4:00 pm – zakończenie
  • 4:00-4:30 pm – wręczenie nagród i zakończenie Turnieju

  10. Nagrody:

  • Medale i dyplomy za miejsca I-IV.
  • Nagrody rzeczowe za miejsca I-III.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika / zawodniczki turnieju.
  • Wszyscy zawodnicy otrzymują koszulki pamiątkowe.
  Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany w systemie nagród i wyróżnień.

  11. Postanowienia ogólne

  • Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
  • Zawodnicy musza posiadać własne rakietki.
  • Sprawy sporne podczas trwania turnieju rozstrzygną sędzia główny i organizator.
  • Uczestniczy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione.
  • Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
  • Podstawowa opieka medyczna będzie zapewniona przez organizatorów.