Czwarta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” związana jest z ustanowionymi przez Sejm RP tegorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Roku Wielkich Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju.
§2
Celem festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę; Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków.
Tegoroczny Festiwal ma za zadanie:
 pogłębienie wiedzy uczniów o historii kraju, o drodze Polski w odzyskaniu niepodległości; zainteresowanie uczniów życiem i działalnością wybitnych Polaków; zwiększanie poczucia tożsamości narodowej.
§3
Festiwal będzie okazją do zaprezentowania szkoły i talentów uczniów w następujących kategoriach:
Prezentacje plastyczne:
„Projekt znaczka pocztowego” upamiętniający wybranego bohatera lub wydarzenie historyczne.
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 6-8 oraz licea
Prezentacje muzyczne
„Moja Niepodległa Ojczyzna”. Pieśń patriotyczna. Poprzez pieśni poznajemy historię.
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 1-8 oraz licealnej
 
Prezentacje literackie
„Sto lat Niepodległej”. Wiersze poświęcone tematyce walk o niepodległość
Kategoria przeznaczona dla uczniów w klasach 1-8 oraz licealnej
Stoisko prezentujące wybranego bohatera w walce o niepodległość
Prezentacje o wielkich Polakach, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości
Opowiadanie
“Który bohater mnie zaintrygował, cechy charakteru, które nie straciły na ważności”
Prezentacje multimedialna
„Polskie drogi do niepodległości ”