• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Egzamin Certyfikatowy 2018

  Egzamin Certyfikatowy 2018

  Egzamin certyfikatowy

  z języka polskiego jako obcego


  Egzaminy Certyfikatowe z Jezyka Polskiego dla abiturientow 2018  mialy miejsce 19 maja w Nowym Jorku. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

  Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa regulamin państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych w CPSD zgodny z treścią znowelizowanej Ustawy o języku polskim z dnia 12 czerwca 2015 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego.

  Egzaminy przeprowadza Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych oraz zasady przeprowadzania egzaminów zostały oparte na najnowszych zaleceniach Rady Europy zmierzających do standaryzacji testowania znajomości języków obcych w Europie.

  Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  1. Rozumienie ze słuchu
  2. Poprawność gramatyczna
  3. Rozumienie tekstów pisanych
  4. Pisanie
  5. Mówienie

  Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

  • B1 – podstawowym
  • B2 – średnim ogólnym
  • C2 – zaawansowanym

  Oto lista uczestnikow, za ktorych trzymamy mocno kciuki;

  1 Czubat Victoria
  2 Donor Dalia Victoria
  3 Dudek Julia
  4 Fiedziukiewicz Julia
  5 Habuda Wiktoria
  6 Kajzer Adam
  7 Kolc Patrick
  8 Kuzawa Gabriela
  9 Martula Nicole
  10 Mlynarska Maya Maria
  11 Pietraszewski Nicole
  12 Skoczylas Mateusz
  13 Stamenkovic Artur
  14 Swinicki Karolina
  15 Sztemberg Patrick
  16 Trzeciak Julia