• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Informacje dla nowych uczniow i rodzicow

  Informacje dla nowych uczniow i rodzicow

  Serdecznie witamy naszych nowych uczniów oraz rodziców i opiekunów w nowym roku szkolnym 2017-18. Rozpoczynamy właśnie 58 rok naszej działalności. Z Państwa pomocą pragniemy zapisać ten rok w karty historii najlepiej jak umiemy.

  Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 8:30 rano do 12:30.

  Prosimy rodziców o punktualne przywożenie i odbieranie dzieci z parkingu (uczniowie klas III-X)

  Rano prosimy aby uczniowie przyszli (zostali przyprowadzeni przez rodzicow w przypadku mlodszych uczniow – kl. 0-II) do klas. Jesli nauczyciela nie ma w klasie – uczniowie musza czekac przed klasa. Stosując się do wymogów władz New Britain High School, uczniowie nie moga przebywac w klasie bez nauczyciela/osoby doroslej.

  Promując zasadę „Po pierwsze bezpieczeństwo”, prosimy rodziców i opiekunów aby przypominali dzieciom o przestrzeganiu regulaminu szkolnego oraz o częste kontakty z wychowawcami klas.
  Informujemy, że władze New Britain High School przestrzegają ścisłego zakazu palenia na terenie szkoły oraz szkolnego parkingu. Równocześnie informujemy o stałym monitoringu szkoły. W klasach i na korytarzach zainstalowane są kamery.
  Zachęcamy wszystkich do częstego odwiedzania naszej strony internetowej www.szkolajp.com gdzie bedą zamieszczane wszystkie komunikaty, nowości oraz informacje.
  W czasie zajęć lekcyjnych w New Britain High School – prosimy uczniów naszej szkoły aby pod żadnym pozorem nie używali albo bawili się pomocami naukowymi (szczególnie komputerami) które są w klasach. W razie zniszczenia sprzętu, który jest własnością New Britain High School – wszystkie koszta będą musiały być pokryte przez rodziców danej klasy która dokonała tego zniszczenia.
  W celu utrzymania jak najniższych opłat za naszą szkołę, corocznie organizowane są zabawy taneczne na które serdecznie zapraszamy. Liczymy na Państwa pomoc w zakupie i rozprowadzaniu biletów. Najbliższa zabawa odbedzie sie 21pazdziernika w Sokolnii.
  Zebrania zarządu odbywać się będą w pierwszy piątek miesiąca o godz 7:00 wieczorem w Klubie Sokolnia. Pragniemy dodać, że wszystkie osoby aktywnie zaangażowane w pomoc na rzecz szkoły i uczęszczające na zebrania są zwolnione z dyżurów sobotnich. Osoby nie wywiązujące się z obowiązków oraz osoby opuszczające zebranie zostaną usunięte z zarządu.
  Życzymy wszystkim rodzicom, opiekunom i dzieciom przyjemnego roku szkolnego i prosimy o współpracę!
  Z poważaniem,

  Dyrekcja i Zarząd Szkoły Języka Polskiego

  Krótko o naszej szkole

  •Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II jest niezależną, niedochodową organizacją edukacyjną założoną zgodnie z wymaganiami praw stanu Connecticut w 1960 roku.
  •Celem Szkoły Języka Polskiego jest nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, zapoznawanie ich z kulturą, historią i obyczajami polskimi jak również zachowanie i rozwijanie wśród młodzieży polonijnej poczucia dumy z kraju swojego pochodzenia
  •Szkoła Języka Polskiego im. Św. Jana Pawła II-go działa na terenie miasta New Britain i okolic. Szkoła jest jednostką otwartą dla wszystkich zainteresowanych językiem polskim i polską kulturą.

   

  Fundusze potrzebne do realizowania swoich zadań, Zarząd Szkoły Języka Polskiego pozyskuje:

  1. Z opłat za Szkołę

  2 .Z imprez urządzanych na ten cel
  3. Z dobrowolnych dotacji
  4. Z innych legalnych źródeł.

   

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZKOŁY

  Członkami szkoły są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, nauczyciele i inne osoby popierające cele szkoły

  WŁADZE SZKOŁY

  WŁADZE SZKOŁY DZIELĄ SIĘ NA:

  Władze Naczelne:

  Naczelną Władzą Szkoły jest Walne Zgromadzenie Członków Szkoły

  Władze Wykonawcze:

  Władze wykonawczą sprawują:

  • Zarząd
  •Rada Pedagogiczna
  •Komisja Rewizyjna
  •Sąd Koleżeński (wybrany w razie potrzeby).

   

  ZARZĄD SZKOŁY

  Zarząd jest podstawową jednostką wykonawczą organizacji której głównym celem jest zarządzanie administracyjną i gospodarczą działalnością Szkoły.

  W skład Zarządu wchodzą:

  •Prezydium wybrane przez Walne Zgromadzenie (pracujące społecznie)
  •Dyrektor Szkoły i Zastępca Dyrektora Szkoły
  •INSPEKTOR BEZPIECZEŃSTWA
  •Koordynator DS. Administracji
  •Komitety Zwyczajne ukonstytuowane na pierwszym posiedzeniu Zarządu we wrześniu: Nagród i Prezentów,  Statutowy , Wycieczkowy, Doradczy-Pomocy Przy Akademiach, Budżetowy, Reprezentacyjny , Prasowy, ds. Wsparcia Funduszowego (czlonkowie zarzadu pracują społecznie)

   

  Rozkład dnia

  Dwie przerwy podczas dnia

  Drugie śniadanie:   Prosimy o podawanie dzieciom posiłku zawierającego owoce, kanapki i warzywa oraz picie (woda)

  Wcześniejszy odbiór

  Odebranie dzieci przed zakończeniem zajęć może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze zarządu. Władze szkoły zabraniają rodzicom poruszania się po terenie szkoły bez wymaganej przepustki wydanej przez pracownika biura.

  Dyżury

  Każdy rodzic jest zobowiązany do:

  odpracowania 5 godzin społecznych lub jednorazowego uiszczenia $100.

  W biurze szkolnym znajduje się książka gdzie można dokonać zapisu na dowolnie wybrany termin, lub też dokonać wpłaty. Ilość miejsc dyżurujących na każdą sobotę jest ograniczona,

  Wpisy dokonujemy na zasadzie ” Kto pierwszy ten lepszy”.

  Wszystkie osoby dyżurujące są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem dyżurow i ścisłego jego przestrzegania przed przybyciem na dyzur – zasady duzuru znajda Panstwo na stronie internetowej szkoly.

   

  Odwołanie zajęć

  będzie podawane

  1. Na kanale 3
  2. Na stronie internetowej szkoly
  3. Poprzez telefon/e-mail do domu (w razie zmiany numeru telefonu prosimy o niezwlocznie poinformowanie o zmiane biura szkoly)