• +1 860 604-7797
  • biuro.szkolajp@gmail.com
  • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
  • Pasowanie na Ucznia

    Pasowanie na Ucznia

    4 Listopada 2017 w Audytorium NBHS odbyło się uroczyste ślubowanie na pierwszaka. Zaszczytu honorowego pasowania na ucznia dostąpiło w tym dniu pięćdziesiąt osiem dzieci, które poprzedziły swoje ślubowanie wspaniałym programem artystyczny. Po części artystycznej, wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano Hymn Polski i Amerykański.- Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie, a następnie Pani dyrektor Elżbieta Złotnik przystąpiła do pasowania dzieci na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami.

    Nagranie z Uroczystości Pasowania na Ucznia