• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Zakończenie roku szkolnego 2023-2024

  Zakończenie roku szkolnego 2023-2024

  8 czerwca 2024 zakończyliśmy kolejny intensywny rok w naszej szkole. Po uroczystej mszy świętej w kościele Holy Cross w New Britain wszyscy zebrali sie w audytorium NBHS. Ósmoklasiści rozpoczęli uroczystość pięknym polonezem. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy dla najbardziej wyróżniających się uczniów:

  • Dyplom Ambasadora RP Marka Magierowskiego – Emily Gadomski 3a, Emilia Wierzbicki 3b, Aaron Niemczycki 3c, Aleksandra Kraczka 7a, Suzanne Wnuk 7b, Joanna Jarombek 8a, Adrian Grabek 8a, Victoria Posłuszny 8b, Wiktor Zakrzewski 8b, Adam Jablonski 8e, Sabina Urbanska 9a, Camila Kuczek 9b oraz wszyscy uczniowie klasy 10 (otrzymali Dyplomy podczas balu maturalnego)
  • Nagroda za egzamin WLCE napisany na 100% – Julia Grabek, Olivia Jakim, Sabina Urbanska, Filip Jarzab, Tomasz Konefal oraz uczennica klasy 10-ej Victoria Jaworowicz
  • Dyplom Prezesa CPSD przyznawana za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie – Emilia Czyzewska 8a, Emma Cwalina 8b
  • Nagroda Honorowego Prezesa Szkoły Małgorzaty Kochanowicz przyznawana za działalność na rzecz szkoły oraz jej reprezentowanie na zewnątrz – Julia Grabek 9b
  • Dyplom Dyrektora za całokształt działalności na rzecz szkoły – Adrian Grabek 8a
  • Tytuł “Super Matematyka” – absolwent szkoły Kamil Michalski – 2 wynik w CT, Maya Stanelis 4b, Ava Pura 1a, Hannah Kulacz 1a, Vanessa Mucha 1b, Adam Balcerczyk 3a, Adam Nowak 5a
  • Stypendium Mateusza Maciulewskiego za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz podzielanie pasji Mateusza – Emily Jaszczur 8a

  Wszyscy jako dodatkową nagrodę otrzymali certyfikaty na $50 z Polsko Słowiańskiej Unii Kredytowej.

  Julia Bacławski, Julia Grabek, Karolina Kret oraz Kamila Kuczek pięknie zaśpiewały utwór Marka Grechuty “Dni których nie znamy”. Uczennice klas 7-ych Aleksandra Kraczka 7a i Suzanna Wnuk 7b pożegnały swoich kolegów i koleżanki z klas 8-ych. Z kolei przedstawiciele klas 8-ych Emilia Czyżewska i Mateusz Rzadkiewicz pożegnali się ze szkołą w imieniu wszystkich uczniów klas 8-ych. Pani Urszula Rzadkiewicz wzruszająco podziękowała szkole w imieniu rodziców ósmoklasistów. 

  Wychowawcy klas 8-ych – Maria Kucharz 8a, Andrzej Sokołowski 8b i Justyna Szostkiewicz 8e – rozdali swoim uczniom zasłużone świadectwa ukończenia szkoły polonijnej. Dodatkowo Dyplomy Wychowawcy Klasy otrzymali w tym roku:

  8a – Monika Burbula, Julia Polkowski, Matthew Rzadkiewicz

  8b – Jaworowicz Natalia, Daliga Amelia, Julia Chojnowski, Szabłowska Olivia

  8e – Zachary Fares

  Wychowawcy oraz nauczyciele klas 8-ych otrzymali w podziękowaniu bukiety. Wszyscy nauczyciele dostali za swój trud symboliczne kwiaty oraz gorące oklaski, które usłyszeli również w podziękowaniu członkowie Prezydium Rady Rodziców: Joanna Michalski, Jadwiga Cieslak, Elżbieta Janiec, Iwona Hader, Monika Wojtowicz, a także AnnaPajor, Joanna Chojnowski-Schroeder, które w tym roku kończą przygodę z polską szkołą.

  Po życzeniach udanych wakacji ósmoklasiści podrzucili w górę swoje czapki i okrzykiem hip hip hura zakończyli uroczystą akademię, po czym wszyscy udali się do swoich klas na pożegnanie z wychowawcami.

  Do zobaczenia po wakacjach!

  Tekst – Renata Senenko, zdjęcia – Sylwia Baldowski, Paulina Sobon