• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Nasi Pedagodzy

  kadra-0023
  Mgr Jolanta Szymanska
  Szkolne CV: studiowałam w Studium Wychowania Przedszkolnego na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, filia w Bialymstoku.
  Zainteresowania: jestem instruktorką związku Harcerstwa Polskiego PGK (poza granicami kraju) w stopniu podharcmistrza. Od 15 lat opiekuje się wesołą gromadką Skrzatów w New Britain, CT. Wakacje spędzam na koloniach zuchowych w Palmer, MA.