• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • Nasi Pedagodzy

  Update2 - long-0007
  Mgr Beata Łapińska
  E-mail: Beata.Lapinska.szkolajpl@gmail.com

   

  Ukończyłam Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. Posiadam również uprawnienia do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W Polsce uczyłam także techniki i plastyki. Pracowałam też w Domu Kultury jako animator kulturalno – oświatowy zajmując się prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.