Międzyszkolna studniówka 2016

 6 lutego 2016 roku odbył siȩ już 8 Bal Studniówkowy organizowany przez Centralȩ Polskich Szkół Dokształcajᶕcych w Ameryce dla maturzystów szkół polonijnych . W tym roku miał on miejsce w ASTORIA WORLD MANOR,NY i uczestniczyłyo w nim 460 osób, w tym 196 maturzystów, ich osoby towarzyszᶕce, wychowawcy, dyrektorzy szkół i rodzice. Nie zabrakło też gości honorowych. 


Zgodnie z tradycjᶕ Studniówkȩ rozpoczȩto Polonezem, z dr Dorotᶕ Andrakᶕ, Prezesem CPSD i Panem Józefem 
Pałkᶕ, właścicielem Joseph’s Dance Studio Maturzyści prezentowali siȩ godnie i elegancko, zdajᶕc sobie 
sprawȩ z faktu, że cały wieczór jest im poświȩcony, co podkreślały wszystkie osoby zabierajᶕce głos.

Prezes  CPSD dr Dorota Andraka, gratulujᶕc maturzystom złożyła również podziȩkowania nauczycielom i 
wychowawcom klas, wrȩczając im dyplomy i symboliczne kwiaty, podkreślając również rolȩ rodziców w 
wychowywaniu naszej młodzieży.

Po czȩści oficjalnej rozpoczȩła siȩ szampańska zabawa do 12 w nocy, prowadzona przez DJ Janusza, podczas której zarówno uczniowie jak i dorośli zaprezentowali swoje tancerskie umiejȩtności. Tego wieczoru , jak to podkreśliła dr Dorota Andraka w podziȩkowaniu wystosowanym do dyrektorów szkół po studniówce, nasi arbiturienci zdali swój  pierwszyegzamin dojrzałości. Nastȩpne wyzwanie przed nimi, to matura w maju i już teraz życzymy im  wszystkim powodzenia.


 Z zycia szkoly - Ewa Lewkowicz.

 

 

   • Polonez

Kontakt z Nami

Tel. 860 604-7797