COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE
(Language Other  Than English)  in POLISH 


Egzamin ze znajomości języka polskiego po ukonczeniu 8 klasy Szkoly Jezyka Polskiego mial miejsce 10/25/2015 w CCSU New Britain i składal się z części ustnej (Part 1) i pisemnej (Part 2, 3 i 4).

Egzamin ustny odbywa się na dwa tygodnie przed częścią pisemną w naszej szkole.  Polega on na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. Oto przykładowy temat, który uczeń ma za zadanie zrealizować w formie scenki: „Jesteś na wycieczce w Polsce razem ze swoją klasą i właśnie się zgubiłeś, więc prosisz o pomoc przechodzącego policjanta.” Za „odegranie” dwóch takich scenek można uzyskać do 24 punktów w ogólnej skali do 100.

Egzamin pisemny jest skonstruowany tak, aby sprawdzić znajomość języka na trzech płaszczyznach.  W jego skład wchodzi słuchanie krótkich tekstów i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów oraz drobnych informacji i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie (Writing, Part 4). Jeśli chodzi o część pisemną, to uczniowie muszą napisać na dwa spośród trzech podanych tematów, wykazując się przy tym znajomością form pisemnych, takich jak list, opowiadanie i kartka z dzienniczka.

Wszystkie poprawne odpowiedzi w części 2. i 3. to kolejnych 60 punktów w ogólnej skali do 100.  W części czwartej, gdzie oceniana jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, przejrzystość stylu oraz zachowanie odpowiedniej formy i długości wypowiedzi (minimum 100 wyrazów), można uzyskać do 16 punktów.  Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę High School , dany uczeń musi uzyskać minimum 85 punktów na 100 możliwych.

Oto lista uczniow ktorzy wzieli udzial w egzaminie:

Vincent Bakowski
Katarzyna Bilas
Aleksandra Elzbieta Bojarski
Natalia Boltromiejuk
Brian Burdyl
Lukasz Charubin
Derek Chlastawa
Ewelina Chorzepa
Julie Monica Duszak
Julia Gavrylchuk
Mark Gniadek
Samantha Gorski
Victoria Gryczewski
Sandra Klimek
Agata Kuczynko
Kamil Kus
Karolina Maskiewicz
Marek Midura
Emilia Miloszewski
Kasper Peszko
Maja Peszko
Olivia Peszko
Victoria Piechota
Lidia Prusak
Slawomir Siek
Aleksander Stamenkovic
Natalia Stamenkovic
Nikolas Stamenkovic
Kaja Stanecki
Kamil Szysz
Agatha Tyc
Patryk Wnorowski
Victoria Wnorowski
Weronika Zatorski

 

 Wszystkim uczniom zyczymy jak najlepszych wynikow.

Dyrekcja & Zarzad Szkoly.

 

 

Informacje

Ewa Lewkowicz - 860-518-7052  ewalewkowicz@yahoo.com