KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS DRUGICH

"Mądra szkoła czyta dzieciom"
Dzieki inspiracji programu  "Cala Polska Czyta dzieciom"  i nasza polonijna szkola jezyka polskiego  wlacza sie do glosnego czytania dzieciom . Mamy nadzieję, że dzięki głośnemu  czytaniu oraz nietypowej metodzie pracy z książką, pomożemy dzieciom we wszechstronnym rozwoju i zachęcimy je do częstego obcowania ze słowem pisanym.

"Koziołek Matołek" - Kornel Makuszyński

1. UCZESTNICTWO:

  • udział biorą wszyscy uczniowie klas drugich.

2. CELE KONKURSU:

  • zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego,
  • kształtowanie umiejętności twórczego wyrażania myśli,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • zachęcanie do podejmowania nowych zadań,

3. PRZEBIEG KONKURSU:

ETAP KLASOWY - 11 kwietnia
Konkurs odbędzie się  po  glosnym odsluchaniu ksiazki o Koziolku Matolku. Spośród wszystkich prac w poszczególnych klasach nauczyciele i uczniowie wybiorą po 5 najciekawszych w każdej klasie. Uczniowie powinni przynieść blok rysunkowy lub biały papier oraz dowolnie  wybrane przez nich przybory do wykonania ilustracji : (kredki,mazaki,papier kolorowy,farbki, itp).

DRUGI ETAP- 25 kwietnia
Spośród prac wybranych w pierwszym etapie,wyłonione zostaną najpiękniejsze. Zwycięscy 1go, 2‐go i 3‐go miejsca dostaną nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

4. KRYTERIA OCENY:

  • estetyka wykonania ,
  • ciekawa forma plastyczna,
  • uwzględnienie szczegółów i nawiazanie do tematu ksiazki .