Konkurs Klas VII

Kocham Cię, Polsko!

 

Zasady

Uczeń przygotowuje w formie wystawy prezentację regionalną wybranej krainy.

Krainy Historyczne

Mazowsze, Wielkopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Kujawy, Kaszuby, Podhale, Małopolska, Podlasie, Warmia i Mazury

Opisując region historyczny należy zwrócić uwagę na nastepujące rzeczy:

  1. Położenie geograficzne regionu (która część Polski zajmuje, w którym leży województwie, wymienić ważne miasta, rzeki, podać nazwę geograficzną krainy)
  2. Atrakcje turystczne (zabytki historyczne I przyrodniczne)
  3. Folklor (stroje ludowe, tańce, gwary, pieśni, słownictwo)
  4. Legendy dotyczące regionu
  5. Sławne osoby pochodzące z  danego regionu

Cele projektu 

  • zainteresować uczniów regionami Polski ze szczególnym uwzglednieniem walorów turystycznych, kulturowych I historycznych
  • przybliżyć historię krain geograficzno- historycznych Polski


 

 

 

  • Parada Pulaskiego

Wyniki Konkursu

Kontakt z Nami

Tel. 860 604-7797
e-mail biuro.szkolajp@gmail.com