XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO „Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ”

 

Warszawa, 14 lutego 2016 r.

Wielce Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Polonijnych, Nauczyciele krzewiący wiedzę o kulturze, historii i języku naszej Ojczyzny

Szanowni Państwo,

Poprawne i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym stało się koniecznością w naszym coraz bardziej skomplikowanym życiu. Dbałość o kulturę języka ojczystego z dala od Kraju jest olbrzymim – i niestety, często niedocenianym – wyzwaniem stawianym przed nauczycielami szkół polonijnych. Egzaminy z języka polskiego wypełniają wszelkiego rodzaju publikacje, instrukcje, dokumenty, druki, formularze, ogłoszenia i reklamy. Zadaniem nauczycieli jest wyposażenie uczennic i uczniów w kompetencje, dzięki którym uczniowie będą potrafili: wyjaśniać, opowiadać, tłumaczyć, proponować i uzasadniać - porozumiewać się w różnych sprawach, wymagających dokładnych i jednoznacznych wypowiedzi. Nieporadne, błędne i nielogiczne sformułowania niewątpliwie utrudniają życie, często są przyczyną nieporozumień i komicznych sytuacji. Kultura poprawności językowej stała się "produktem pierwszej potrzeby". Międzynarodowy Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień” jest kontynuacją Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego odbywającego się pod tym samym hasłem (już od 12 lat). Należy do największych i najpopularniejszych konkursów polonistycznych dla dzieci i młodzieży w Polsce. Nadrzędnym celem konkursu jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę języka polskiego oraz kształtowanie w młodzieży językowej dociekliwości poznawczej. Proponowany przez nas konkurs ma charakter nieograniczonego zaufania do jego uczestniczek i uczestników. Uczestniczki i uczestnicy konkursu wykonują polecenia konkursowe w domu samodzielnie. Każda uczestniczka/każdy uczestnik otrzymuje nagrodę książkową. Bardzo proszę o zapoznanie się z niniejszymi informacjami i regulaminem Konkursu. Współpraca z Państwem będzie dla nas zaszczytem. Proszę przyjąć wyrazy szacunku

Andrzej Michalski
Dyrektor Konkursu

Więcej o Organizatorze i Konkursie m.in. na www.poprawnapolszczyzna.pl oraz na http://pedagogika.chat.edu.pl/kadra/andrzej-michalski/

 

Regulamin Konkursu

Przykladowy test

Plakat Konkursowy

 

 

 

  • Parada Pulaskiego

Kontakt z Nami

Tel. 860 604-7797
e-mail biuro.szkolajp@gmail.com