Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego


Egzaminy Certyfikatowe z Jezyka Polskiego dla abiturientow 2015 mialy miejsce 25 kwietnia w Nowym Jorku. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim niezależnie od instytucji prowadzących nauczanie, programów nauczania, stosowanych materiałów i metod. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 X 2003 (Dziennik Ustaw nr 191, poz. 1871)

Przedmiotem oceny są następujące sprawności:

  1. Rozumienie ze słuchu
  2. Poprawność gramatyczna
  3. Rozumienie tekstów pisanych
  4. Pisanie
  5. Mówienie

Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są obecnie na trzech poziomach zaawansowania językowego:

  • B1 – podstawowym
  • B2 – średnim ogólnym
  • C2 – zaawansowanym

Oto nasza lista uczestnikow ,za ktorych trzymamy mocno kciuki.

Adamczyk

Sara

Adamczyk

Patryk

Drumski

Victoria

Monko

Marcela

Mularzuk

Patrick

Niemczycki

Jan

Pelka

Iwona

Pisarski

Jason

Pyzik

Brendan

Roman

Nicole

Szmitko

Aneta

Wnuk

Diana

Zajac

Angelica

Zajac

Jolanta

 

Z zycia szkoly,
Ewa Lewkowicz